Informatie

Dijkstra & van den Ende Advocaten is een advocatenkantoor en houdt zich bezig met het voeren van procedures bij Rechtbanken en Gerechtshoven en het verrichten van advieswerkzaamheden op juridisch gebied waaronder begrepen het maken en/of beoordelen van contracten/overeenkomsten.

Dijkstra & van den Ende Advocaten is een maatschap van natuurlijke personen. De maatschap is ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer KVK 51937670.

Mr. H.F. Dijkstra en Mr. L.M. van den Ende zijn beiden advocaat en lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te s-Gravenhage aan de Neuhuyskade 94. (Tel. (070) 335 35 35, E-mail: info@advocatenorde.nl, website: www.advocatenorde.nl )

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij HDI Global SE te Rotterdam (Postbus 925, 3000AX) onder polisnummer VBA9500231. Deze verzekering voldoet aan de normen, zoals vastgelegd in de Verordening op de Advocatuur. De verzekering dekt ten minste schade tot een bedrag van 500.000 per aanspraak en tot ten minste tweemaal dat bedrag per verzekeringsjaar;

Wij verrichten de werkzaamheden op basis van een uurtarief. Het uurtarief wordt in overleg met de clint tijdens de intake vastgesteld. Het is mogelijk dat duidelijk omlijnde werkzaamheden tegen een vooraf overeengekomen totaalprijs zullen worden verricht. Ons kantoor behandelt geen zaken op basis van no cure-no pay of vergelijkbare systemen.

BTW-nummer van Mr. H.F. Dijkstra: 099.55.68.93.B.02
BTW-nummer van Mr. L.M. van den Ende: 146.60.69.05.B.01