Privacyverklaring

Dijkstra & Van Den Ende Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dijkstra & Van Den Ende Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden niet via de website verwerkt, maar alleen in de administratie van het kantoor.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die het kantoor verwerkt:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- BSN nummer
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

2.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

3.

Dijkstra & Van Den Ende Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen en/of e-mailen en/of aan te schrijven indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

4.

Dijkstra & Van Den Ende Advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Dijkstra & Van Den Ende Advocaten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows, Dossier (een in eigen beheer ontwikkeld administratieprogramma), Microsoft Office 365 en een webbrowser. Voor het opslaan van uw gegevens worden geen andere programma's gebruikt.

5.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Dijkstra & Van Den Ende Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om aan geldende voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen te voldoen.

6.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dijkstra & Van Den Ende Advocaten verstrekt uitsluitend gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

7.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Dijkstra & Van Den Ende Advocaten gebruikt, indien nodig, alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dijkstra & Van Den Ende Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover het kantoor beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@de-advocaten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het kantoor reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dijkstra & Van Den Ende Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Dijkstra & Van Den Ende Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen. Ook als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@de-advocaten.nl.

25 mei 2018